Construïm República: matricula't a la pública!

Des del 13 al 24 d’abril està oberta la preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. Coincidint amb aquest període des de la CUP de Granollers convidem i fem campanya activa perquè les famílies optin per l'escola pública, tant per defensa del model com per combatre la segregació sòcioescolar que pateix el sistema educatiu de Granollers.

Garantir que l'educació arriba a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic que arribi a totes les poblacions i barris de forma suficient. La participació i reivindicació d'aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tothom pugui trobar les seves oportunitats de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres malgrat els conflictes.

Un dels elements que enguany ens preocupa és l´ampliació de les escletxes socials entre escoles. La segregació escolar va cada dia en augment i és un fet al qual li hem de posar fre.  La única manera de superar-la és la supressió de les escoles selectives que enguany amb el 155 han renovat els concerts educatius , fent que hi hagi un servei públic per a tothom, i aplicant polítiques de redistribució de l'alumnat i de compensació en els centres "guetitzats" o estigmatitzats. Això ho aconseguirem fent una aposta clara i massiva per la xarxa pública, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant és molt més diversa, rica i plural, i fomenta la cohesió social i l'equitat.

L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat humana i un bé públic. Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions. La seva funció és únicament i exclusiva educativa i social, i no hi ha cap rerefons de supervivència econòmica. Per això és important defensar i apostar per l'escola pública, impedint així un transvasament d'alumnat cap a la privada-concertada (que comporta tancament de línies públiques i el manteniment de la doble xarxa).

Per altra banda, les possibilitats d'intervenció i participació de mares i pares és molt més elevat que en altres tipus d'escoles. També el tipus de relació entre famílies i professionals, i dins els mateixos centres educatius les relacions són més horitzontals i democràtiques en els centres públics. És important que l’educació sigui contemplada i compartida per tota la comunitat educativa. Totes en som responsables.

Aquests són els motius de caire personal  i social que manifesten la convicció clara i unívoca de defensa de la xarxa pública com a única xarxa educativa. La construcció de la futura  República catalana cal que es fonamenti en una escola pública, coeducadora, gratuita, popular, inclusiva i de qualitat. 

L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat humana i un bé públic. Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions.