Els comptes clars de la CUP Granollers

L'activitat de la CUP de Granollers es basa en la militància, però també en l'autofinançament a partir de les quotes dels militants i les aportacions individuals dels simpatitzants. A més, des que com a CUP tenim representació a diferents institucions, les subvencions rebudes les hem volgut administrar amb transparència però sobretot amb compromís. Un compromís que ens duu a retornar bona part d'aquests ingressos als moviments socials amb qui mantenim la lluita al carrer.

A continuació detallem aquests ingressos institucionals en el cas de la representació municipal a Granollers, com els gestionem, i finalment el detall de tots els moviments financers que ens hem compromès a presentar cada 6 mesos, segons el codi ètic fet públic el maig de 2015 en el marc de la candidatura de la Crida per Granollers-CUP a les eleccions municipals de 2015.

 

Els ingressos institucionals de la CUP a Granollers són:

  • Dotació al grup municipal: 3.175,11€ / mes
  • Assistència dels regidors a cada ple municipal: 60€ / regidor
  • Assistència dels regidors a cada comissió municipal: 30€ / regidor
  • Assignació a la portaveu del grup municipal: 250€ / mes

Segons els acords presos en assemblea, la Crida per Granollers-CUP gestiona aquests ingressos de la següent manera:

  • De la dotació mensual al grup municipal, un 10% es destina a l'organització nacional (segons els estatuts de la CUP): 317,51€ / mes

    Dels 2.857,60€ restants, un terç* es destina a una entitat o organització d'àmbit comarcal escollida per l'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP o en consulta popular per via telemàtica: 952,53€ / mes


    *Aquest terç és la quantitat que la Crida per Granollers-CUP va proposar com a reducció de les dotacions als grups municipals al ple de l'1 de juliol de 2015 (pàgina 20 de l'acta), i que va ser rebutjada per la resta de grups del consistori.
  • Els dos regidors han manifestat la seva intenció de donar a la Crida per Granollers-CUP totes les retribucions que comporten els seus càrrecs. S'ha acordat en assemblea retribuir-los les assistències als plens, així que, finalment, l'assignació a cada regidor és de 60€ per cada ple (deixen de percebre els 30€ per assistència a cada comissió municipal i els 250€ mensuals fixos per la portaveu).

 

A continuació podeu consultar, per semestres, els comptes de l'Assemblea Local de la CUP a Granollers: