Avancem cap a escoles bressol públiques i gratuïtes

Des de la Crida per Granollers-CUP volem denunciar  la situació de les escoles bressol a la nostra localitat. 

Des del govern municipal es presenta Granollers com a ciutat educadora, la qual cosa volem qüestionar una vegada més. A Granollers només hi ha 3 escoles bressol municipals, enfront de les 9 privades. Per tant, trobem un enorme dèficit de places públiques 0-3, i sabem que aquest servei és necessari tant pel que fa a l’educació integral dels infants com pel que fa a la socialització d’una part de les tasques de cura que habitualment assoleixen les dones. 

Tot això es veu agreujat per les mancances que el govern de la Generalitat ha exhibit en l’educació 0-3, fins al punt que ha arribat a desentendre’s totalment d’aquesta.

D’altra banda, els preus desorbitats de les escoles bressol  fa que les famílies amb menys recursos vegin molt limitat el seu accés a aquest servei.  I per si això no fos suficient, en context de pandèmia, ertes, atur..., l’ajuntament ha decidit apujar la mensualitat de les escoles bressol municipals a 170 €, i amb l’excusa que el cost de les places és superior a la quota familiar.

A la situació, tantes vegades denunciada, de segregació escolar, cal afegir ara la de discriminació escolar, doncs a l’oferta total de places bressol només pot accedir un tipus de família de renda determinada que pugui cobrir els 170 €, o més de 300 € de quota mensual de bressol privades.

Cal denunciar també la precarització laboral d’educadores i mestres de les escoles bressol, un sector majoritàriament feminitzat que pateix una manca de reconeixement, agreujat per les retallades i pel context covid-19.

Nosaltres estem per la gratuïtat de l’escola pública, des de l’etapa 0-3 fins a universitat. Mentre caminem cap a aquest objectiu universal, cal garantir especialment l’accés a l’escola bressol municipal a tots els infants de famílies amb menys recursos econòmics implementant criteris d’accés basats en la renda i tarifació social, com també fer front a la pobresa infantil, garantint que els infants 0-3 tinguin un àpat de qualitat gràcies a la implementació de beques menjador en aquest sector.

Granollers està molt lluny d’altres municipis que preveuen la gratuïtat i la universalització de l’etapa 0-3 pel curs 21-22, com a mesures pioneres de país. Sabem que la gratuïtat de les escoles bressol generaria un impacte positiu en la reducció de les desigualtats de gènere, possibilitant nous llocs de treball al sector i facilitant que moltes dones no hagin d’abandonar el seu lloc de treball o assolir jornades parcials, al mateix temps que ajudaria a la conciliació entre la vida familiar i laboral. 

Nosaltres reivindiquem les polítiques municipals valentes, com per exemple, municipalitzar totes les escoles bressol de Granollers, en el marc de processos participatius que activin l’apoderament de les classes populars.