Aconseguim, després d'un any de plens telemàtics, que el públic hi pugui participar als precs i preguntes

La CUP de Granollers ha demanat en un dels tres plecs fets al govern municipal un procés participatiu per revisar d'una manera integral amb perspectiva social el model de convivència i de resolució de conflictes a la ciutat

La CUP de Granollers ha aconseguit participar en el ple municipal ordinari d'aquest mes de febrer de 2021 al torn de precs i preguntes, cosa que no es produïa des de feia un any. La intervenció ha servit per mostrar el posicionament i propostes de l'organització respecte al polèmic cas del sensellar i la Policia Local de la setmana passada.

La CUP ha sol·licitat l'acompliment de l'article 126 del Reglament Orgànic Municipal, que permet al final del ple un torn de precs i preguntes, encara que aquest fos telemàtic i tenint en compte que tècnicament és possible. Malauradament i, com passa en els plens presencials, la CUP lamenta que aquest exercici de participació ciutadana no consti mai en l'acta i, en aquest cas, es finalitzés l'emissió pública a Youtube just en començar la intervenció. 

Els tres precs que va realitzar el portaveu anaven en el sentit de, independentment dels fets, que l'ajuntament tingui més consideració a tractar des d'una perspectiva social problemàtiques i conflictes que tenen una clara arrel social o psicosocial i conseqüència de les desigualtats i la pobresa. En aquest sentit, en primer lloc es va demanar que en les comunicacions institucionals no es facin servir prejudicis que busquin criminalitzar en nom de preservar la imatge de la policia o el govern. 

En segon lloc es va fer un prec a obrir un procés realment participatiu perquè el model de “seguretat” i convivència de la ciutat es fes des d'una perspectiva més social, ampliar la visió del concepte "seguretat", entesa com una qüestió que va més enllà de la policia o de les ordenances municipals i que inclou tota la cadena de protecció pública que han de garantir les administracions abans d'arribar a situacions límit. “Ha estat tot plegat el final d'una cadena de fracassos previs del nivell de protecció que han de garantir els poders públics. I té molt a veure amb com a nivell polític i social afrontem les desigualtats, la pobresa i la desesperació o amaguem aquests problemes sota la catifa fins que les coses esclaten amb exemples com aquest. Tot això també és «seguretat» i convivència”, ha argumentat Pep Medina al ple en representació de la CUP.

Com a tercer prec es va demanar ser convidat, de la mateixa manera que s'ha fet altres vegades, a la propera Junta Local de Seguretat si es tracta aquesta qüestió per poder arribar les nostres propostes i aportacions. 

Des de la CUP s'espera que aquest tipus de peticions algun tipus de retorn per part del govern, malgrat que l'alcalde va agrair les aportacions sense afegir cap mena de resposta. Tanmateix es considera molt positiu haver obert la porta a recuperar la participació ciutadana als plens. En aquest sentit, la CUP també demana que l'ajuntament recordi a la ciutat l'existència d'aquest mecanisme de participació i el procediment per fer efectiu aquest dret. 

El cas del sensellar i la Policia Local "ha estat el final d'una cadena de fracassos previs del nivell de protecció que han de garantir els poders públics. I té molt a veure amb com a nivell polític i social afrontem les desigualtats, la pobresa i la desesperació o amaguem aquests problemes sota la catifa, fins que les coses esclaten amb exemples com aquest"