Matricula't a la pública: tornem a fer campanya per l'escola pública a Granollers

Hem iniciat una nova campanya per fomentar la preinscripció a l'escola pública davant la inacció per part de l'Ajuntament de Granollers de defensar-la.

Un any més hem demanat a l'Ajuntament de Granollers una aposta ferma per la pública. Aquest cop hem demanat que l'Ajuntament fes cartells i una carta animant les famílies a matricular-se als centres públics, així com que organitzés una jornada de portes obertes en la que participessin en exclusiva tots els centres públics de la ciutat. Lamentablement els partits representats a l'Ajuntament han menystingut la proposta i han preferit seguir mantenint una mesurada equidistància entre escola pública i privada concertada.

Per a nosaltres defensar un model educatiu igualitari i per a tothom, que apropi l'educació a tots els barris, precisa d'un suport explícit a la xarxa pública d'escoles i instituts. Defensar la pública és l'única manera de protegir una escola equitativa, laica, catalana, inclusiva, coeducadora i plenament arrelada a Granollers. Amb aquest objectiu tornem a impulsar a Granollers, amb els nostres humils i limitats recursos, la campanya de suport a la matriculació a l'escola pública de la ciutat.